Join the Club
Testet
Tema
Agera
Beställ material
Kontakta oss
Get Organized Facebook

Mänskliga rättigheter på din fritidsgård.

Vi tycker att det är viktigt att prata om mänskliga rättigheter. Demokratin och allas rätt att vara med, inkludering, måste hela tiden och i varje generation, vinnas på nytt, utvecklas och diskuteras. Fritidsgården är en fantastisk arena för detta! Här kan vi utveckla nyfikenhet och kunskap kring vad mänskliga rättigheter faktiskt innebär i praktiken. Det handlar inte bara om världens fattiga barn, det handlar om oss, här och nu!

I filmen ser du flera personer som gillar Join the Club och pratar om vikten av att arbeta med mänskliga rättigheter!

Join the Club

Join the Club finns som ett verktyg för att underlätta och göra det kul att arbeta med dessa frågor. Här kan du ”testa” din fritidsgård utifrån de mänskliga rättigheterna och få ett resultat att arbeta vidare med. Här kan du också hitta mer information om de teman vi tar upp, dilemmasituationer kopplade till dessa teman samt inspirations- och metodmaterial för fortsatt arbete. Att ta diskussionen är viktigt och att göra någonting av den är nästa steg! Under knappen ”Get Organized” hittar du stöd och hjälp för grupper som vill organisera sig runt en gemensam fråga eller sak. Det ska vara lätt och kul! Join the Club är ett projekt som drivs av KEKS och ALMAeuropa med finansiering från Allmänna Arvsfonden.

Vad är mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter handlar om rätten att vara människa, om att bli bemött och bemöta andra med respekt för den man är! FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna listar alla de rättigheter du och alla andra människor i världen har. De är viktiga att ha koll på och efterfölja! Här finns en lättläst version av förklaringen:

Ladda ned
Gör vårt test.

Testa din fritidsgård

Här kan du med hjälp av 36 ja- eller nej-frågor ”testa” din fritidsgård! Känner sig alla välkomna till din gård? Hur jobbar ni med mänskliga rättigheter? Får man vara den man vill vara på fritidsgården? Gör testet och ta reda på sanningen om DIN gård! När du gjort testet kommer du till en resultatsida som går att skriva ut. Spara dina resultat och gör en jämförelse över tid. Har verksamheten blivit bättre?

Testet

Tema

Lär dig mer om mänskliga rättigheter och hur det ser ut i Sverige idag.Här kan du läsa om
Join the Clubs åtta teman; Ålder, Kön, Sexualitet, Kropp och hjärna, Delaktighet och inflytande, Tro och tradition, Bakgrund och Mobbning, grupptryck och maktlekar. Det finns även korta introduktionsfilmer på varje tema som kan vara bra att använda sig av för inspiration till diskussioner.

Tema

Ta del av vårt arbetsmaterial

För att ungdomar och personal på fritidsgården tillsammans ska kunna arbeta med mänskliga rättigheter har vi skapat ett arbetsmaterial i två delar: dilemmakort och en handledning till arbetet med korten. Dilemmakorten och handledningen finns att beställa i tryckt form men kan även läsas digitalt här direkt på sidan.

Historien bakom Join the Club

På Lindhaga fritidsgård i Mölndal startade en grupp ungdomar tillsammans med sina fritidsledare en ”genusgrupp” som ville att det skulle ske en förändring på fritidsgården, då de tyckte att fritidsgården var ganska ojämställd, både bland ungdomar och personal. Tillsammans tog de fram en ”genusrond”- en checklista som användes i verksamheten för att synliggöra orättvisor och för att kunna se var förändringsarbetet skulle ske. Genusronden ledde till en mer jämställd verksamhet och lade grunden till idéen om Join the Club- att testa sin fritidsgård och att som ungdom själv kritiskt granska sin egen verksamhet och tillsammans med personal göra ett förändringsarbete. Du kan läsa och ladda ner genusronden här:
Genusronden

Tack till genusgruppen för fint samarbete och för den här presentationsfilmen:

I filmen pratar ungdomar och personal från Lindhaga fritidsgård i Mölndal om hur och varför de startade ett jämställdhetsarbete på fritidsgården och hur det förändrade verksamheten.

KEKS

KEKS är ett nätverk av kommunala förvaltningar som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling av öppen ungdomsverksamhet. Besök oss gärna på www.keks.se

Till keks.se

ALMAeuropa

ALMAeuropa är en ideell organisation. Vi arbetar för ett samhälle som präglas av humanism och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Till almaeuropa.org